Monthly Medal - May 2018

Friday, 18th May 2018

Best Gross Winners- Jonathan Salveraj - 72 Gross

Category A Best Nett Winner- Ricus Lehmkuhl - 70 Nett
Category A Runner Up- Alexander Hambleton - 72 Nett

Category B Best Nett Winner- Jacob Hall - 68 Nett
Category B Runner Up- Mitch Patton - 69 Nett

 

 

 

 

Marcus Thiart